ZIELNIK Via Rivendall

 

Int.Ch, Ch.PL, M³.Ch.PL ZIELNIK Via  Rivendall

born: 25.05.2018
sire:
Int.Ch.,Ch.Pl, M³odz.Ch.Pl JEDEN JÓZEK z Fox Klanu
dame: Ch.Pl, M³odz.Ch.Pl ÆURAWINA Via Rivendall
 

HD-A, PRA-negativ 
 

ZIELNIK Via Rivendall

ChPL,M³ChPL
JEDEN JÓZEK
z Fox Klanu

 

ChPL,M³ChPL
ZBYLUT Dziechcinek

 

M³.Ch.Pl, M³.Ch.Cs
JESTEM FERVIDUS
Ken-Pol

Int.Ch,Ch.PL, M³.Ch.Pl, Zw.EU
UPIÓR
Pol-Pon

FAJNA FACETKA FLORCIA
Ken-Pol

Ch.PL,M³.Ch.PL,M³.Zw.PL
OSTOJA Dziechcinek

IntCh,ChPL,M³ChPL,ZwKL'01,
ANTA£EK
WIKI
z Banciarni

ZwM³M³
SCHEDA PO KORDEGARDZIE Volarius

IntCh,ChPL,ChS,M³ChPL,
ZwKL'06,M³ZwKL'04
ALASZ
z Gangu D³ugich

IntCh, ChPL ZwM³¦w'96, ZwKl'97,
FURMAN Konkury
FIRMA z Gangu D³ugich

ETYKA z Kordegardy

HRYNIO GÓRAL z Banciarni
¦LICZNA Abdank

ChPL, M³ChPL
ÆURAWINA Via Rivendall

 

IntCh, ChPL, ChS,
M³ChPL,ZwKL'06,M³ZwKL'04
ALASZ
z Gangu D³ugich

IntCh, ChPL ZwM³¦w'96, ZwKl'97,
FURMAN Konkury

Int Ch, Ch PL, Ch CS, ZwEu'90 Zw Kl'93,
AMAL z Banciarni
ALKA Konkury

FIRMA
z Gangu D³ugich

INT&PL&SF CH, EU JW-91, CLW-96, WW-96
PREMIER Oligarchia FCI
IntCh, ChPL, M³Zw¦w'94, Zw¦w'96
ULANA
z Gangu D³ugich

POCIECHA Rivendall

 

M³.Ch.Pl, M³.Ch.Cs
JESTEM FERVIDUS
Ken-Pol

Int.Ch,Ch.PL, M³.Ch.Pl, Zw.EU
UPIÓR
Pol-Pon
FAJNA FACETKA FLORCIA Ken-Pol

INT&PL CH, WW-02,PL JCH
AFERA Rivendall

INT&PL&SF CH, EU JW-91, CLW-96, WW-96
PREMIER Oligarchia FCI
PL CH
ARONIA znad Ko¶na

 

Ma³gorzata i Tomasz Wiatroszak  mob.:+48 698 496 200,  e-mail: pon@rivendall.pl